You are here

Uporaba zelenega inženiringa

Uporaba zelenega inženiringa je mogoča v skoraj vseh industrijskih panogah. Veliko je možnih načinov za razvrstitev zelenih uporab, vendar pa se jih večina razvrsti v pet glavnih kategorij:

  • optimizacija naprav in procesov
  • spremljanje okoljskih pojavov
  • obnovljivi viri energije
  • razvoj in preizkušanje
  • nadzor kakovosti električne energije

 

 

Optimalizacija naprav in procesov

Optimalizacija naprav in procesov

Optimalizacija naprav in procesovVečina opreme in tehnologije, ki se uporabljata v današnjih industrijskih objektih, proizvodnih obratih in na številnih drugih področjih, je bili prvotno zasnovana in uporabljena pred več desetletji. V zadnjem času postajajo vse pomembnejši učinkovitost in zmogljivost ter nadzor kakovosti strojev in avtomatizacije.
                                       Preberite več o optimalizaciji naprav in procesov >>
 
Spremljanje okoljskih pojavov

Spremljanje okoljskih pojavov

Ob vse pogostejšem poudarjanju učinkov klimatskih sprememb na okolje se je ves svet začel truditi zmanjšati količine toplogrednih plinov, ki omenjene učinke povzročajo. Potreba po merjenju in nadzoru okolja je vse večja.
Preberite več o spremljanji okoljskih pojavov >>

 

 

Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri energijeObnovljivi viri energije predstavljajo zelo pomembno področje vlaganja in pomena za prihodnje generacije. Prihodnje generacije tehnologije določa sposobnost razvoja tehnologije, ki izkorišča energije vetra, sonca, vode in drugih obnovljivih virov.
Preberite več o obnovljivih virih energije >>
 
 
 
Razvoj in preizkušanje

Razvoj in preizkušanje

Razvoj in preizkušanjeOdkrijte široko raznolikost orodij družbe NI za načrtovanje, potrjevanje in preizkušanje za uporabe, ki obsegajo vse od preizkušanja vozil na vodikov pogon s pomočjo strojne opreme v zanki (HIL) do avtomatiziranega razvrščanja plastike za reciklažo.
Preberite več o razvoju in preizkušanju >>

 

 

Nadzor kakovosti električne energije
Nadzor kakovosti električne energijeRešitve nadzora kakovosti električne energije družbe National Instruments združujejo robustno strojno opremo za meritve valovnih oblik s prilagodljivo programsko opremo, ki lahko izvaja kakršen koli nadzor električne energije, kakovost električne energije ali analizo merjenja moči.
Preberite več o nadzoru kakovosti električne energije >>