You are here

TestStand I: Introduction

TestStand I: Introduction

Povzetek

Tečaj TestStand I vas nauči uporabljati lastnosti vgrajene v TestStand okolje. Po končanem tečaju boste z uporabo vgrajenih funkcij sposobni zgraditi praktične testne aplikacije.

 

Slušatelji:

 • Novi TestStand uporabniki
 • Inženirji in razvijalci z nalogo vzdrževanja že narejenih testnih sekvenc
 • Uporabniki in tehnični vodstveni kader zadolžen za oceno TestStand in nabavne odločitve

 

Po zaključenem tečaju boste lahko:

 • Razvijali praktične testne aplikacije v TestStand okolju in jih prenašali na testna mesta
 • Gradili testne postopke in jih vključevali v TestStand
 • Uporabljali TestStand orodja za razhroščevanje
 • Nastavljali lastnosti TestStand z uporabo pogovornih oken ter razumeli upravljanje z uporabniškimi pravicami
 • Prenašali podatke med TestStand ter LabView ali LabWindows/CVI
 • Razumeli kako deluje postopek upravljanja testov
 • Shranjevali rezultate testov v podatkovne baze

 

Predhodno potrebna znanja:

Izkušnje z LabVIEW in/ali LabWindows/CVI zaželjene.
 

Priporočeni nadaljevalni tečaji

 • LabVIEW Connectivity: Performance and Connectivity
 • LabVIEW Advanced Aplication Development
 • Data Acquisition and Signal Condition
 • LabVIEW Instrument Control

 

Trajanje:

Tri dni
 

Koda tečaja:

910667
 


Več informacij

Za vse ostale informacije o tečajih pa prosimo pokličite National Instruments d.o.o. na tel. št.: + 386 3 425 4270 oz. kontaktirajte preko elektronske pošte ni.slovenia@ni.com.