You are here

LabVIEW Data Acquisition & Signal Conditioning

LabVIEW Data Acquisition & Signal Conditioning

LabVIEW Zajem in prilagoditev signalov

Če uporabljate LabVIEW, vgradne DAQ karte, SCXI opremo za prilagajanje signalov vas tečaj DAQ&SC nauči osnov računalniškega zajema in prilagoditve signalov. Na tečaju dobite praktične izkušnje o namestitvi in konfiguraciji opreme za zajem signalov ter uporabi programskih funkcij za izvedbo merjenj. Čeprav se na tečaju uporablja okolje LabVIEW bodo koristne informacije o zajemu analognih signalov, izvedbi analognih proženj, pripravi signalov, analognih izhodih, digitalnih I/O in števcih dobili tudi tisti, ki uporabljajo samo NI-DAQmx API knjižnico. Po končanem tečaju boste vedeli, kako razviti povezan, visoko zmogljiv sistem za zajem signalov, ki daje točne rezultate meritev.

 

Slušatelji:

 • Razvijalci in uporabniki LabVIEW, DAQ in/ali opreme za prilagajanje signalov z nalogo, da razvijate aplikacije za nadzor in upravljanje
 • Razvijalci, ki za razvoj DAQ programov uporabljate NI-DAQAPI ( z C ali Visual Basic)
 • Uporabniki, ki se prvič srečajo z računalniškim zajemom signalov in prilagajanjem
 • Načrtovalci in uporabniki sistemov za merjenje in upravljanje

 

Po zaključenem tečaju boste lahko:

 • Razvijali integrirane, visoko zmogljive akvizicijske sisteme, ki dajejo točne rezultate
 • Pravilno priključili tipala kot so termopari in merilni lističi na opremo za zajem
 • Uporabili LabVIEW DAQ funkcije za eno in večtočkovne meritve
 • Izločili merilne napake zaradi podvzorčenja in nepravilne ozemljitve
 • Uporabljali analogno in digitalno proženje za start zajema
 • Uporabljali obdelavo podatkov (okna in digitalni filtri) za izboljšanje kvalitete zajetih signalov
 • Uporabljali števce za merjenja pulzov, frekvence in položaja
 • Generirali enojne in kontinuirane signale

 

Predhodno potrebna znanja:

Končana tečaja LabVIEW Core 1 in LabVIEW Core 2 ali ekvivalentne izkušnje.

 

Trajanje:

Dva dni
 

Koda tečaja:

910010
 


Več informacij

Za vse ostale informacije o tečajih pa prosimo pokličite National Instruments d.o.o. na tel. št.: + 386 3 425 4270 oz. kontaktirajte preko elektronske pošte ni.slovenia@ni.com.