You are here

LabVIEW Core 3

LabVIEW Core 3

Povzetek

Tečaj LabVIEW Core 3 vas nauči veščin, potrebnih za načrtovanje, razvoj, preskušanje in distribucijo LabVIEW aplikacij. Spoznali boste dobre tehnike za razvoj LabVIEW aplikacij, kot so gradnja modularnih programov, avtomati stanj, gradnja primernih grafičnih vmesnikov, strategije obdelave napak ter učinkovito dokumentiranje. Po končanem tečaju boste sposobni analizirati zahteve, ki jih postavljajo vaše aplikacije, izbrati pravilen postopek načrtovanja ter pravilne tipe podatkov ter pravilne postopke testiranja – torej skrajšati čas razvoja in izboljšati performanse in razširljivost programov. Z uvedbo teh postopkov načrtovanja v zgodnjih fazah razvoja se boste izognili nepotrebnim popravkom v strukturi aplikacije, povečali ponovno izrabo modulov ter tako znižali stroške vzdrževanja sistema.

 

Slušatelji:

Uporabniki LabVIEW in NI Developer Suite, ki želijo izboljšati zmogljivosti, razširljivost ali ponovno uporabo ter znižati stroške vzdrževanja aplikacij.

 

Po zaključenem tečaju boste lahko:

 • Boste sposobni analizirati zahteve, ki jih postavljajo vaše aplikacije, izbrati pravilen postopek načrtovanja ter pravilne tipe podatkov ter pravilne postopke testiranja
 • Razumeli delovanje avtomatov stanj ter jih uporabljali v vaših programih
 • Uporabljali dobre metode programiranja za gradnjo učinkovitih VI
 • Razvijali modularne aplikacije, ki so lažje za razhroščevanje, vzdrževanje in ponovno uporabo
 • Učinkovito dokumentirali vaše VI
 • Uporabljali LabVIEW za oceno neučinkovitih VI
 • Uporabljali LabVIEW Application Builder za izdelavo samostojnih aplikacij ter njihovo distribucijo na druge flatforme

 

Predhodno potrebna znanja:

Končani tečaji LabVIEW Core 1 in 2 ali ustrezne izkušnje.
 

Priporočeni nadaljevalni tečaji

 • LabVIEW Connectivity: Performance and Connectivity
 • LabVIEW Advanced Aplication Development
 • Data Acquisition and Signal Condition
 • LabVIEW Instrument Control

 

Trajanje:

Tri dni
 

Koda tečaja:

910718
 


Več informacij

Za vse ostale informacije o tečajih pa prosimo pokličite National Instruments d.o.o. na tel. št.: + 386 3 425 4270 oz. kontaktirajte preko elektronske pošte ni.slovenia@ni.com.